Цикл тематичного удосконалення “Патологія серця та вагітність. Акушерські, кардіологічні та кардіохірургічні аспекти”

Реєстрація

Відповідно до вітчизняної та світової статистики, серцево-судинна патологія займає перше рангове місце екстрагенітальних серед причин материнської смертності, формуючи 50% частку в структурі смертності. Відповідно до Рекомендацій Європейського товариства кардіологів, допомога вагітним з кардіальною патологією має надаватися силами мультидисциплінарних колективів. Нагальна потреба в такій кооперації фахівців та дорожня карта, вибудована європейським товариством кардіологів, і привело до створення групою ентузіастів такої мультидисциплінарної команди в Україні у 2013 році.

Протягом восьми років відбувається співпраця НІССХ ім. М.М. Амосова та ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України” з метою побудови системи допомоги таким жінкам та зниження показників материнської та малюкової смертності в державі. Напрацьовано певний досвід надання кардіохірургічної та акушерської допомоги таким жінкам, який доповідається на провідних національних та міжнародних конгресах. Відтепер весь досвід роботи фахівців систематизовано в дистанційний курс тематичного удосконалення для лікарів, доступний для лікаря з будь якого куточка нашої країни.

вагітна

ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України”
28 вересня – 02 жовтня 2020 (тиждень)
Вартість – 3385 грн.

Дистанційна форма навчання (учаснику нараховується 25 балів для врахування їх при атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446), посвідчення встановленого зразку


Програма циклу:

 • Тромбоемболічні ускладнення у вагітних.
 • Венозний тромбоемболізм.
 • ТЕЛА. Антифосфоліпідний синдром.
 • Гіпертензивні ускладнення вагітності.
 • Скриті вбивці. Кардіоміопатії.
 • Кардіохірургія вагітних та породіль з критичною кардіальною патологією.
 • Аритмії вагітних.
 • Родорозрішення у вагітних з  кардіальною патологією.
 • Малоінвазивні кардіохірургічні техніки корекції патології серця під час вагітності.
 • Основні принципи медичного супроводу вагітної з кардіальною патологією.
 • Преконцеплійне консультування та контрацепція. Рекомендації ESCardio-2018.

Лекції. Семінарські. Клінічні випадки. Майстер-клаc.
Унікальним багаторічним досвідом діляться досвідчені і креативні лектори:
проф. Давидова Ю.В., к.мед.н. Сіромаха С.О., д.мед.н. Руденко К.В., к.мед.н. Лиманська А.Ю., к.мед.н. Кравчук Б. Б.,
к.мед.н. Огородник А.О., к.мед.н. Дітківський І.О.

Реєстрація