Оголошення

Міжнародний проект “STARS IN MICS”, присвячений мініінвазивній хірургії

10 лютого о 18:00 відбудеться друга частина міжнародного проекту “STARS IN MICS”, присвяченого мініінвазивній хірургії. Цього разу увага провідних фахівців міжнародного рівня буде приділена застосуванню мініінвазивних доступів у коронарній хірургії. Реєстрація


Цикл тематичного удосконалення “Патологія серця та вагітність. Акушерські, кардіологічні та кардіохірургічні аспекти”

Реєстрація Відповідно до вітчизняної та світової статистики, серцево-судинна патологія займає перше рангове місце екстрагенітальних серед причин материнської смертності, формуючи 50% частку в структурі смертності. Відповідно до Рекомендацій Європейського товариства кардіологів, допомога вагітним з кардіальною патологією має надаватися силами мультидисциплінарних колективів. Нагальна потреба в такій кооперації фахівців та дорожня карта, вибудована європейським товариством кардіологів, і привело […]