Лазоришинець Василь Васильович

Голова Правління Асоціації

Доктор медичних наук (2002), професор (2004) за спеціальністю «Серцево-судинна хірургія», академік НАМН України за спеціальністю за спеціальністю «дитяча серцево-судинна хірургія» (2017), Заслужений лікар України (1999), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Директор Державної установи «Національний інститут серцево-
судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України».

Народився Лазоришинець В.В. 25 травня 1957 року в с. Сокирниця
Хустського району Закарпатської області. Закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця у 1980 році.

Трудову діяльність розпочав у 1980 р. на базі Чернігівської обласної лікарні серцево-судинним хірургом. За роки трудової діяльності пройшов шлях від лікаря-хірурга, молодшого наукового співробітника, завідувача відділом наукового підрозділу, заступника директора з наукової роботи, першого заступника директора до директора Національного інституту.

Учень академіка НАМН і НАН України Книшова Г.В., Лазоришинець В.В., гідно продовжує традиції, закладені засновником
Інституту серцево-судинної хірургії академіком М.М. Амосовим.
Кандидатська (1995 р.) та докторська (2002 р.) дисертаційні роботи за
спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія» були присвячені
хірургічному лікуванню складних вроджених вад серця: тетради Фалло, що дозволило значно покращити результати лікування та вперше в Україні на світовому рівні було проведене дослідження аномалії Ебштейна, що включало в себе детальний аналіз та розробку нових хірургічних методів лікування цієї патології.

Указом Президента України від 19.06.1999 року за видатні заслуги в
лікуванні дітей з вродженими вадами серця В. В. Лазоришинцю присвоєно звання “Заслужений Лікар України”. З 2004 по 2015 рр. (з перервами) – очолював лікувально-організаційного управління Національної академії медичних наук України.

З січня 2008 року – заступник Міністра охорони здоров’я України, а з
жовтня 2008 по 2010 рік – перший заступник Міністра охорони здоров’я України.

З квітня 2014 року – заступник Міністра охорони здоров’я України. З
жовтня по грудень 2014 року – виконуючий обов’язки Міністра охорони здоров’я України.

З грудня 2014 по січень 2015 року – перший заступник Міністра охорони здоров’я України.
Лазоришинець В.В. здійснив вагомий особистий внесок у розвиток
охорони здоров’я, у впровадженні методів хірургічного лікування та
діагностики вроджених вад серця; виступив ініціатором створення перших в Україні регіональних кардіохірургічних центрів, проводячи активну консультативну роботу в обласних центрах країни та провівши перші показові операції при вроджених вадах серця в Одесі, Харкові, Запоріжжі, Тернополі, Дніпропетровську.

З серпня 2015 р. по січня 2016 р.– перший заступник директора
Інституту, а з 18.01.2016 року призначений на посаду директора ДУ
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова
НАМН».
Лазоришинець В.В. – провідний кардіохірург України, який займається розробкою, вдосконаленням і впровадженням перспективних та найсучасніших напрямів дитячої серцево-судинної хірургії.

Лазоришинець В.В. створив науково-практичне підґрунтя для
спеціалізованої перинатальної та кардіохірургічної допомоги вагітним групи високого кардіального ризику. Це дозволило наблизити надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги вагітним з найважчою кардіальною патологією до європейських стандартів, що є абсолютно унікальним для України. Такий підхід дозволив значно знизити частоту материнської смертності від екстрагенітальної патології.

Під керівництвом Лазоришинця В.В. науково обґрунтовано створення
організаційної моделі надання екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги. За його ініціативою активно впроваджуються ендоваскулярні методи
хірургічного лікування вроджених вад серця, транскатетерні та мініінвазивні втручання при імплантації протезів клапанів аорти та закриття дефектів.

Набуває розширення хірургія всіх відділів аорти та магістральних судин, у тому числі гібридних операцій. Він активно поєднує науково-методичну роботу з лікувальною. З квітня до грудня 2014 р. очолював координаційний штаб МОЗ та медичних служб силових відомств з надання медичної допомоги учасникам АТО. З лютого 2015 р. являється членом координаційного штабу при Міністерстві оборони України. У Національній академії медичних наук України відповідав за організацію надання медичної допомоги учасникам АТО. Велику увагу Лазоришинець В.В. приділяє міжнародному науковому
співробітництву. Одним із перших застосував практику обміну досвідом з провідними кардіохірургічними клініками Європи та США. Проходив стажування в США, Великобританії, Франції, Німеччині.
Завдяки ініціативі Лазоришинця В.В., було налагоджено наукове
співробітництво з польськими колегами, зокрема із Сілезьким центром захворювання серця. Важливим напрямком цієї співпраці стало проведення українсько-польських конгресів кардіохірургів (один раз на два роки). За його особистого сприяння була запроваджена програма стажування та навчання лікарів-хірургів Інституту базі польських клінік.

Неодноразово виступав з доповідями на конференціях Асоціації
серцево-судинних хірургів України, а також приймав активну участь у міжнародних конгресах, симпозіумах по серцево-судинній хірургії.
Автор 485 наукових праць, 16 монографій, 44 патентів України та 5
методичних рекомендацій.

Про авторитет та повагу колег, як вітчизняних, так і закордонних,
свідчать такі дані – у 2016 році Лазоришинця В.В. обрано головою Асоціації серцево-судинних хірургів України. Він є дійсним членом Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, членом Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів.
Лазоришинець В.В. являється головою Вченої ради ДУ «Національний
інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН», членом Вчених рад: ДУ «Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. Голова спеціалізованої Вченої ради Д26.555.01 по захисту дисертацій за
спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія», де активно працює, як опонент та рецензент докторських і кандидатських дисертацій.

Головний редактор Українського журналу серцево-судинної хірургії та Кардіологія та кардіохірургія: безперервний професійний розвиток. Член редакційної колегії та редакційної ради українських науково-практичних журналів: «Лікарська справа. Врачебное дело», «Сучасні медичні технології», «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».

Наказом Президента України за видатні заслуги в лікуванні дітей з
вродженими вадами серця Лазоришинцю В.В. присвоєно звання “Заслужений Лікар України”. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005), нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, 1У ступеня.

Лазоришинець В.В. – талановитий педагог та вихователь наукових
кадрів – підготував 10 кандидатів медичних наук, керує виконанням 4
докторських та 5 кандидатських дисертацій. Свій досвід передає молодому поколінню кардіохірургів, викладаючи на кафедрі хірургії серця і магістральних судин Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Завдяки його наполегливим зусиллям, десятки молодих лікарів безкоштовно пройшли стажування у провідними кардіохірургічних центрах США та Європи. В даний час підтримуються конструктивні професійні стосунки з “International Heart School” та “European School for cardio-thoracic surgery”, які є базовими організаціями навчання кардіохірургів у сучасній Європі.