Відділення кардіохірургії КУ «Запорізької обласної клінічна лікарні»

Засновником серцевої хірургії в Запорізькому регіоні, ініціатором створення відділення кардіохірургії, куратором відділення по теперішній час – професор Никоненко Олександр Семенович.

Завідувач відділенням кардіохірургії, доцент кафедри трансплантації, ендокринної хірургії з курсом серцево-судинної хірургії – Осауленко В’ячеслав Валерійович.

Віхи історії

Рішенням колегії МОЗ СРСР від 24.02.1988 р. (протокол № 6-9, м. Москва) «Про доповнення списку центрів кардіохірургії, яким дозволено виконанні операцій на «відкритому» серцi» було видано дозвіл для проведення операцій на «відкритому» серцi з використанням апарату штучного кровообігу у Запорізькій обласній клінічній лікарні.

Перша планова коронарографія в умовах ЗОКЛ була проведена у 1987 році професором Ю.В. Панiчкиним, зав. відділом НІ серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова.

Перша успішна планова імплантація кардіостимулятора була проведена лікарем ЗОКЛ Посудевским С. С. у 1987 році.

Перша успішна планова операція на серці з апаратом штучного кровообігу (резекція постінфарктної аневризми лівого шлуночку) була проведена кардіохірургічною бригадою на чолі з професором Никоненко А.С. восени 1991 року.

Перша успішна пересадка серця на Україні була виконана співробітниками кардіохірургічного і трансплантологичного відділень ЗОКЛ на чолі з професором Никоненко А.С. в січні 2003 року.

Основні напрями кардіохірургічної діяльності:

 • реваскуляризація міокарду з використанням артеріальних і венозних шунтів з экстракопоральным кровообігом
 • реконструктивні, пластичні операції на клапанах серця
 • протезування клапанів серця з використанням механічних і біологічних протезів
 • хірургічне лікування пухлин серця
 • реконструктивна хірургія постінфарктних аневризм лівого шлуночку
 • операції при вроджених вадах серця з екстракорпоральним кровообігом дітям з вагою від восьми кілограм: пластика дефектів міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок, радикальна корекція т. Фалло, радикальна корекція 1-го ДМПП, радикальна корекція часткового аномального дренажу легеневих вен
 • ортотопiчна трансплантація серця
 • операції при вроджених вадах серця без екстракорпорального кровообігу дітям з вагою вiд 5 кілограм : закриття Боталлової протоки, радикальна корекція коарктації аорти
 • імплантації постійних одно, двокамерних електрокардіостимуляторів
 • стентування коронарних артерій
 • установка окклюдера в дефект МПП
 • рентгенендоваскулярна дилатація клапанного стенозу легеневої артерії
 • рентгенендоваскулярна дилатація і стентування коарктації аорти

Діагностичні процедури:

 • Допплерехокардiоскопiя трансторакальна
 • Допплерехокардiоскопiя черезстравохідна
 • Коронарографiя, вентрикулографія, шунтографія
 • Ангіографія гілок дуги аорти, гілок черевної аорти
 • Панаортографія

Контакти: 
м. Запоріжжя, Оріховське шосе, 10
(061) 769-81-15 – завідувач відділенням
766-35-79 – ординаторська (з міських номерів)
766-33-62 – кабінет старшої медсестри (з міських номерів)
766-36-31 – пост медсестри (з міських номерів)