Журба Олег Олександрович

Місце роботи:
КНП « Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради»
Завідуючий операційного відділення, лікар-хірург серцево-судинний, головний позаштатний кардіохірург УОЗ Черкаської ОДА. Радник губернатора Черкаської ОДА з питань медицини.

За час роботи в кардіоцентрі в області вперше впроваджені та успішно розвиваються новітні технології хірургічного лікування серцево-судинних захворювань, а саме – рутинне використання флоуметрії та інтракоронарних шунтів, відеоторакоскопічних мініінвазивних методик, мініінвазивні втручання при патології аортального клапана, рутинне використання трансстравохідного ЕхоКГ, методика «full arterial revascularization», лікування патологій аорти та використання СО2 для профілактики емболій. Створено операційне відділення, яке активно розвивається, протягом останніх двох років кількість оперативних втручань на відкритому серці зросла на 230%. У 2020 році розпочата підготовка відкриття центру для трансплантації серця.   

Професійний досвід: 

Грудень 2019 – по теперішній час
КНП « Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради»
Посада: Завідуючий, лікар-хірург серцево-судинний операційного відділення, головний позаштатний кардіохірург УОЗ Черкаської ОДА.
Посадові обов’язки: організація лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської діяльності кардіохірургічної служби в області.
Організація роботи відділення щодо надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із хворобами системи кровообігу, що проживають у Черкаській області.
Забезпечення раціонального добору кадрів, створення умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня працівників. 

червень 2017 – листопад 2019
Черкаський обласний кардіологічний центр
Посада: Лікар – хірург серцево-судинний
Посадові обов’язки: організація та надання кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинною патологією.

серпень 2012 – травень 2017
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М, Амосова»
Посада: Лікар- хірург серцево-судинний
Посадові обов’язки: організація та надання кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинною патологією. 

серпень 2009 – липень 2012
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова»
Посада: Лікар-інтерн
Посадові обов’язки: набуття професійного досвіду.

Наукова діяльність

  • У 2019 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аортокоронарне шунтування на працюючому серці в умовах штучного кровообігу» по спеціальності: серцево-судинна хірургія;
  • Кандидат медичних наук. 
  • У 2020 році заплановано докторську дисертацію на тему: «Реваскуляризація міокарда у хворих на ускладнену ішемічну хворобу серця із супутньою патологією»
  • Патент на комп’ютерну модель прогнозування інтраопераційних ускладнень при операціях аортокоронарного шунтування на працюючому серці « IntraCoR Score» .
  • Закордонні стажування:
  • 2019 – Німеччина, Berlin Heart Centre;
  • 2015,2016 – Німеччина, Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart;
  • 2009 – США, Utah valley hospital.

Освіта:
2003 – 2009
Буковинський державний медичний університет, медичний факультет, Спеціальність « Лікувальна справа»
Кваліфікація: Лікар;   

2009 – 2012
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
Спеціальність: Хірургія
Кваліфікація: Магістр медицини;

2018 – 2020
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Спеціальність: Менеджмент з управління та економіки охорони здоров’я
Кваліфікація: магістр